среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady z PCV na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Budowa plot PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий